Exam committees

Board Examination Committee

 1. Dr. Sanjay Mishra
 2. Sapna Jain (V.P)
 3. Ashish Bajpai
 4. Ajeet Pal Walia


Examination Committee

 1. Sanjay Patni
 2. Rohini Khare
 3. Sunita Khandelwal
 4. Tripti Kamdar


Time Table Committee

 1. Tripti Kamdar
 2. Apurva Ojha


Cultural Committee

 1. Rajesh Rithe
 2. Amol Karkhanis
 3. Tripti Kamdar
 4. Vaibhavi Bhave
 5. Archana Kashyap
 6. Ranjana Gupta
 7. Sanchita Shrivastava
 8. Deepti Pandey
 9. Harpreet Bedi

Magazine Committee

 1. Dr. Sanjay Mishra
 2. Sapna Jain
 3. Prabha Sharma
 4. Veena Tiwari
 5. Pragya Mukati
 6. Rajani Arya
 7. Apurva Ojha
 8. Rajesh Rithe
 9. Rajana Gupta
 10. Archana Kashyap
 11. Sadhana Ajmera


Refreshment Committee

 1. Gayatri Purohit
 2. Gurmeet Kaur
 3. Sangeeta Jhanjhari
 4. Astha Belani
 5. Nandini Sakalpure
 6. Raina Chawla

Montessory Incharge

Sadhna Ajmera

Discipline Committee
Main Incharges

 1. Rajesh Rithe
 2. Amol Karkhanis
 3. Sachin Gupta
 4. Manish Sharma
 5. Ashish Bajpai
 6. Archana Kashyap
 7. Ranjana Gupta
 8. Vaibhavi Bhave
 9. Tripti Kamdar
 10. Girish Apte
 11. Ajeet Pal Walia